اینوتکس کوآپ

آنچه در رویداد کوآپ (Co-Opp) اینوتکس اجرا خواهد شد، برگزاری جلسات B2B بین افراد کلیدی شرکت های بالغ و استارتاپ ها در حوزه های مشخص و طبقه بندی شده استهزینه ی ثبت نام :
-اینوتکس کوآپ


آنچه در رویداد کوآپ (Co-Opp) اینوتکس اجرا خواهد شد، برگزاری جلسات B2B بین افراد کلیدی شرکت های بالغ و استارتاپ ها در حوزه های مشخص و طبقه بندی شده است که بر اساس نیاز هر دو سمت تنظیم شده اند. محوریت جلسات، ایجاد یک همکاری ثمربخش بین طرفین خواهد بود که منجر به رفع نیاز به بازار، سرمایه، نوآوری سازمانی و حتی افزایش مشتریان شود.

هر شرکت بنا به نیاز و درخواست، جلساتی با استارتاپ ها خواهد داشت. در این جلسات، امکان همکاری بین شرکت و استارتاپ بررسی می شود.

در ادامه نیز، خدماتی در راستای تسهیل روند آتی بین شرکت ها و استارتاپ ها، به آن ها ارائه خواهد شد.

 
به زودی اعلام می گردد

به زودی اعلام می گردد

برنامه


-
-
-

برنامه زمانی اینوتکس 2020 به زودی مشخص خواهد شد


-
-
-
-

برنامه زمانی اینوتکس 2020 به زودی مشخص خواهد شد


-
-
-
-

برنامه زمانی اینوتکس 2020 به زودی مشخص خواهد شد


-
-
-
-

برنامه زمانی اینوتکس 2020 به زودی مشخص خواهد شد


-

ما کجا هستیم


آدرس: کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع ستادی سراج

تماس با ما


تلفن: +9821 88503030

فکس: +9821 88503030

ایمیل: info@inotex.com

آدرس پستی : 1657163871

مجری


برگزار کننده
copyright inotex 2019-2020 - Privacy policy