کافه سرمایه اینوتکس

کارن این امکان را برای همه ایجاد کرده تا بتوانند برای کسب و کار خود منابع مالی جذب کرده و روی بزرگترین ایده ها سرمایه گذاری کنند.

هزینه ی ثبت نام :
-کافه سرمایه اینوتکس


کافه سرمایه اینوتکس، فرصتی ویژه برای صاحبین شرکت های نوپا و استارتاپ ها برای جذب سرمایه و مذاکره با سرمایه گذاران می باشد. شرکت کنندگان و غرفه داران نمایشگاه باتوجه به میزان سرمایه مورد نیاز و حوزه فعالیت و خدماتشان به سرمایه گذاران متناظر معرفی شده و جلسات ویژه ای برای آن ها ترتیب داده خواهد شد. 
به زودی اعلام می‌گردد

به زودی اعلام می‌گردد

برنامه


-
-
-

برنامه زمانی اینوتکس 2020 به زودی مشخص خواهد شد


-
-
-
-

برنامه زمانی اینوتکس 2020 به زودی مشخص خواهد شد


-
-
-
-

برنامه زمانی اینوتکس 2020 به زودی مشخص خواهد شد


-
-
-
-

برنامه زمانی اینوتکس 2020 به زودی مشخص خواهد شد


-

ما کجا هستیم


آدرس: کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع ستادی سراج

تماس با ما


تلفن: +9821 88503030

فکس: +9821 88503030

ایمیل: info@inotex.com

آدرس پستی : 1657163871

مجری


برگزار کننده
copyright inotex 2019-2020 - Privacy policy