بـرنـــامـــه      زمــــانـی


-
-
-

برنامه زمانی اینوتکس 2020 به زودی مشخص خواهد شد


-
-
-
-

برنامه زمانی اینوتکس 2020 به زودی مشخص خواهد شد


-
-
-
-

برنامه زمانی اینوتکس 2020 به زودی مشخص خواهد شد


-
-
-
-

برنامه زمانی اینوتکس 2020 به زودی مشخص خواهد شد


-
گزارش اجرایی اینوتکس 2019


1398/9/23

گزارش اجرایی اینوتکس 2019

هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX 2019) با شعار "اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر یک سقف" توسط پارک فناوری پردیس و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت، کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد (ESCAP) و صندوق نوآوری و شکوفایی طی روز های 19 الی 22 خرداد 1398 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران و در سالن 40 و 44 برگزار شد.

اینوتکس 2019 در فضایی بالغ بر 9000 متر مربع، میزبان 12 گروه مختلف از بازیگران کلیدی اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور در غالب بیش از 400 مشارکت کننده (غرفه دار) و بازیگرانی از 20 کشور مختلف بوده است که طی مدت برگزاری این نمایشگاه، بیش از 17000 نفر بازدید کننده در آن حضور داشته اند. همچنین بیش از 600 جلسه B2و 360 جلسه سرمایه گذاری در این نمایشگاه تشکیل شده است.

*سه محور اصلی در اینوتکس 2019*:

*سرمایه گذاری*: برای دستیابی به این هدف، رویداد ها و بخش های جانبی متنوعی همچون کافه سرمایه، اینوتکس پیچ و ... در نظر گرفته شد که نتیجه آن برگزاری بیش از 360 جلسه سرمایه گزاری همزمان با این نمایشگاه بود.

*مشارکت و همکاری*: ارتباطات B2B از دیگر محور های اصلی اینوتکس 2020 بوده است تا در طی آن کسب و کار های حاضر در نمایشگاه بتوانند از ظرفیت ها و توانمندی های یکدیگر برای رشد و توسعه اقتصادی و فناوری خود بهره گیرند. برای دستیابی به این هدف، برای اولین بار اینوتکس کوآپ همزمان با نمایشگاه برگزار شد و همچنین دبیرخانه نمایشگاه با دعوت از بروکر های فناوری، سعی در تسهیل این ارتباطات نمود. همچنین رویداد ریورس پیچ که در صدد رفع نیاز های فناورانه صاحبان صنایع از سال های گذشته به یکی از رویداد های اصلی این نمایشگاه تبدیل شده بود، امسال نیز به صورت هدفمند تر و گسترده تر برگزار گردید. در نتیجه اقدامات صورت گرفته در این بخش، مجموعا بیش از 600 جلسه B2B در اتاق های جلسات نمایشگاه برگزار گردید.

*گفتگو و شبکه سازی*: شبکه سازی میان اجزای مختلف اکوسیستم و تولید محتوای ناب و ویژه، دیگر محور نمایشگاه اینوتکس 2019 بود که به منظور دستیابی به این هدف، رویداد های مختلفی از جمله استیج، اینونایت، پاویون منتورشیپ و ... همزمان با نمایشگاه برنامه ریزی و اجرا شد.

گزارش اجرایی اینوتکس 2019

هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX 2019) با شعار "اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر یک سقف" توسط پارک فناوری پردیس و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت، کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد (ESCAP) و صندوق نوآوری و شکوفایی طی روز های 19 الی 22 خرداد 1398 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران و در سالن 40 و 44 برگزار شد.

اینوتکس 2019 در فضایی بالغ بر 9000 متر مربع، میزبان 12 گروه مختلف از بازیگران کلیدی اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور در غالب بیش از 400 مشارکت کننده (غرفه دار) و بازیگرانی از 20 کشور مختلف بوده است که طی مدت برگزاری این نمایشگاه، بیش از 17000 نفر بازدید کننده در آن حضور داشته اند. همچنین بیش از 600 جلسه B2و 360 جلسه سرمایه گذاری در این نمایشگاه تشکیل شده است.

 

*سه محور اصلی در اینوتکس 2019*:

*سرمایه گذاری*: برای دستیابی به این هدف، رویداد ها و بخش های جانبی متنوعی همچون کافه سرمایه، اینوتکس پیچ و ... در نظر گرفته شد که نتیجه آن برگزاری بیش از 360 جلسه سرمایه گزاری همزمان با این نمایشگاه بود.

*مشارکت و همکاری*: ارتباطات B2B از دیگر محور های اصلی اینوتکس 2020 بوده است تا در طی آن کسب و کار های حاضر در نمایشگاه بتوانند از ظرفیت ها و توانمندی های یکدیگر برای رشد و توسعه اقتصادی و فناوری خود بهره گیرند. برای دستیابی به این هدف، برای اولین بار اینوتکس کوآپ همزمان با نمایشگاه برگزار شد و همچنین دبیرخانه نمایشگاه با دعوت از بروکر های فناوری، سعی در تسهیل این ارتباطات نمود. همچنین رویداد ریورس پیچ که در صدد رفع نیاز های فناورانه صاحبان صنایع از سال های گذشته به یکی از رویداد های اصلی این نمایشگاه تبدیل شده بود، امسال نیز به صورت هدفمند تر و گسترده تر برگزار گردید. در نتیجه اقدامات صورت گرفته در این بخش، مجموعا بیش از 600 جلسه B2B در اتاق های جلسات نمایشگاه برگزار گردید.

*گفتگو و شبکه سازی*: شبکه سازی میان اجزای مختلف اکوسیستم و تولید محتوای ناب و ویژه، دیگر محور نمایشگاه اینوتکس 2019 بود که به منظور دستیابی به این هدف، رویداد های مختلفی از جمله استیج، اینونایت، پاویون منتورشیپ و ... همزمان با نمایشگاه برنامه ریزی و اجرا شد.

گزارش اجرایی اینوتکس 2019

هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX 2019) با شعار "اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر یک سقف" توسط پارک فناوری پردیس و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت، کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد (ESCAP) و صندوق نوآوری و شکوفایی طی روز های 19 الی 22 خرداد 1398 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران و در سالن 40 و 44 برگزار شد.

اینوتکس 2019 در فضایی بالغ بر 9000 متر مربع، میزبان 12 گروه مختلف از بازیگران کلیدی اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور در غالب بیش از 400 مشارکت کننده (غرفه دار) و بازیگرانی از 20 کشور مختلف بوده است که طی مدت برگزاری این نمایشگاه، بیش از 17000 نفر بازدید کننده در آن حضور داشته اند. همچنین بیش از 600 جلسه B2و 360 جلسه سرمایه گذاری در این نمایشگاه تشکیل شده است.

 

*سه محور اصلی در اینوتکس 2019*:

*سرمایه گذاری*: برای دستیابی به این هدف، رویداد ها و بخش های جانبی متنوعی همچون کافه سرمایه، اینوتکس پیچ و ... در نظر گرفته شد که نتیجه آن برگزاری بیش از 360 جلسه سرمایه گزاری همزمان با این نمایشگاه بود.

*مشارکت و همکاری*: ارتباطات B2B از دیگر محور های اصلی اینوتکس 2020 بوده است تا در طی آن کسب و کار های حاضر در نمایشگاه بتوانند از ظرفیت ها و توانمندی های یکدیگر برای رشد و توسعه اقتصادی و فناوری خود بهره گیرند. برای دستیابی به این هدف، برای اولین بار اینوتکس کوآپ همزمان با نمایشگاه برگزار شد و همچنین دبیرخانه نمایشگاه با دعوت از بروکر های فناوری، سعی در تسهیل این ارتباطات نمود. همچنین رویداد ریورس پیچ که در صدد رفع نیاز های فناورانه صاحبان صنایع از سال های گذشته به یکی از رویداد های اصلی این نمایشگاه تبدیل شده بود، امسال نیز به صورت هدفمند تر و گسترده تر برگزار گردید. در نتیجه اقدامات صورت گرفته در این بخش، مجموعا بیش از 600 جلسه B2B در اتاق های جلسات نمایشگاه برگزار گردید.

*گفتگو و شبکه سازی*: شبکه سازی میان اجزای مختلف اکوسیستم و تولید محتوای ناب و ویژه، دیگر محور نمایشگاه اینوتکس 2019 بود که به منظور دستیابی به این هدف، رویداد های مختلفی از جمله استیج، اینونایت، پاویون منتورشیپ و ... همزمان با نمایشگاه برنامه ریزی و اجرا شد.


ما کجا هستیم


آدرس: خیابان بهشتی، خیابان مفتح، خیابان نقدی، پلاک 40، طبقه سوم

تماس با ما


تلفن: +9821 88503030

فکس: +9821 88503030

ایمیل: secretary [at] inotex.com

کد پستی : 1576633814

برگزار کننده
copyright inotex 2019-2020 - Privacy policy
طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری زرین پرتال