بـرنـــامـــه      زمــــانـی


14:0
-
15:15

افتتاحیه اینوتکس

افتتاحیه اینوتکس
15:0
-
21:0

اینوتکس گیم

رقابت و بازی‌های مختلف استریم و غیر استریم
15:0
-
21:0

پاویون مشاوران

برگزاری جلسات مشاوره تخصصی
15:0
-
21:0

تجربه فناوری

پخش کلیپ از فناوری‌های روز شرکت‌های دانش‌بنیان
15:0
-
18:0

اینوتکس کوآپ

برگزاری جلسات B2B میان سازمان‌ها و استارتاپ‌ها
15:0
-
21:0

کافه سرمایه اینوتکس

برگزاری جلسات سرمایه‌گذاری میان استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران
15:15
-
15:25

خلاصه‌ای از آنچه در این دو روز برنامه اینوتکس استیج رخ می‌ده

اینوتکس استیج - روز نخست
15:25
-
15:55

چالش‌های استارتاپ‌ها در زمینه فرآیندهای پدیدآورنده‌ی امنیت

اینوتکس استیج - روز نخست
15:55
-
15:58

معرفی موضوع و مرور برنامه‌های فصل نخست

اینوتکس استیج - روز نخست
15:58
-
16:43

تئاتر شورایی با موضوع کرونا فرصت یا تهدید

اینوتکس استیج - روز نخست
16:43
-
17:3

در اقیانوس آبی رهبری بمانید

اینوتکس استیج - روز نخست
17:3
-
17:58

فرهنگ استارتاپی و ویژگی های نسل جدید کار بودن

اینوتکس استیج - روز نخست
17:58
-
18:0

جمع‌بندی فصل نخست

اینوتکس استیج - روز نخست
18:15
-
18:18

معرفی موضوع و مرور برنامه‌های فصل دوم

اینوتکس استیج - روز نخست
18:18
-
18:38

Growth Hacking Automation - did you know what is possible?

اینوتکس استیج - روز نخست
18:38
-
19:18

بقای استارتاپ ها حین و پس از کرونا

اینوتکس استیج - روز نخست
19:18
-
19:38

Unlocking Innovation

اینوتکس استیج - روز نخست
19:38
-
19:58

What are investors looking for?

اینوتکس استیج - روز نخست
19:58
-
20:58

بازسازی چشم انداز ویران شده

اینوتکس استیج - روز نخست
20:58
-
21:0

جمع‌بندی فصل دوم

اینوتکس استیج - روز نخست
16:0
-
21:0

معرفی استارتاپ ها

معرفی استارتاپ هایی با بنیان گذار و هم بنیان گذاران نوجوان - معرفی استارتاپ های حوزه نوجوان و دانش آموز
16:0
-
21:0

تماشا فیلم و انیمیشن حوزه کارآفرینی نوجوان

اکران اختصاصی فیلم ها و انیمیشن حوزه کارآفرینی کودک و نوجوان
16:0
-
21:0

وبینار تخصصی کارآفرینی نوجوان

وبینار های تخصصی در حوزه کارآفرینی کودک ، نوجوان و دانش آموز و چالش های پیش رو آن
16:0
-
21:0

سرگرمی خلاق

اجرای برنامه های سرگرمی با طعم خلاقیت ویژه نوجوانان و دانش آموزان
17:0
-
19:0

رویداد اینوجوان

برگزاری رویداد کارآفرینی ویژه نوجوانان و دانش آموزان
22:0
-
23:30

شب نشینی

برنامه‌های تفریحی با هدف شبکه سازی
12:0
-
18:0

کو آپ

برگزاری جلسات B2B میان سازمان‌ها و استارتاپ‌ها
12:0
-
21:0

کافه سرمایه

برگزاری جلسات سرمایه‌گذاری میان استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران
15:0
-
21:0

اینوتکس گیم

رقابت و بازی‌های مختلف استریم و غیر استریم
15:0
-
21:0

تجربه فناوری

پخش کلیپ از فناوری‌های روز شرکت‌های دانش‌بنیان
15:0
-
21:0

پاویون مشاوران

برگزاری جلسات مشاوره تخصصی
15:0
-
15:3

معرفی موضوع و مرور برنامه‌های فصل سوم

اینوتکس استیج - روز دوم
15:3
-
15:23

تعامل موفق بخش خصوصی و دولت

اینوتکس استیج - روز دوم
15:23
-
16:8

اعتماد و حاکمیت

اینوتکس استیج - روز دوم
16:8
-
16:48

Transformation to Knowledge Economy to Reduce the Challenges

اینوتکس استیج - روز دوم
16:48
-
16:50

جمع‌بندی فصل سوم

اینوتکس استیج - روز دوم
17:0
-
17:3

معرفی موضوع و مرور برنامه‌های فصل چهارم

اینوتکس استیج - روز دوم
17:3
-
17:48

رشد یا سقوط اکوسیستم

اینوتکس استیج - روز دوم
17:48
-
18:8

مهاجرت به کلاود و مسیرهای موفقیت در آن

اینوتکس استیج - روز دوم
18:8
-
18:53

بورس، استارتاپ ها و صنعت

اینوتکس استیج - روز دوم
18:53
-
18:55

جمع‌بندی فصل چهارم

اینوتکس استیج - روز دوم
19:15
-
19:18

معرفی موضوع و مرور برنامه‌های فصل پنجم

اینوتکس استیج - روز دوم
19:18
-
19:58

سرمایه گذاری در ۹۹

اینوتکس استیج - روز دوم
19:58
-
20:18

Blue Ocean Strategy, and how to create a different product c

اینوتکس استیج - روز دوم
20:18
-
21:3

رشد استارتاپ‌ها در ایران

اینوتکس استیج - روز دوم
21:3
-
21:5

جمع‌بندی فصل پنجم

اینوتکس استیج - روز دوم
16:0
-
21:0

سرگرمی خلاق

اجرای برنامه های سرگرمی با طعم خلاقیت ویژه نوجوانان و دانش آموزان
16:0
-
21:0

معرفی استارتاپ ها

معرفی استارتاپ هایی با بنیان گذار و هم بنیان گذاران نوجوان - معرفی استارتاپ های حوزه نوجوان و دانش آموز
16:0
-
21:0

وبینار تخصصی کارآفرینی نوجوان

وبینار های تخصصی در حوزه کارآفرینی کودک ، نوجوان و دانش آموز و چالش های پیش رو آن
16:0
-
21:0

تماشا فیلم و انیمیشن حوزه کارآفرینی نوجوان

اکران اختصاصی فیلم ها و انیمیشن حوزه کارآفرینی کودک و نوجوان
17:0
-
19:0

رویداد اینوجوان

برگزاری رویداد کارآفرینی ویژه نوجوانان و دانش آموزان
22:0
-
23:30

شب نشینی

برنامه‌های تفریحی با هدف شبکه سازی
12:0
-
18:0

کو آپ

برگزاری جلسات B2B میان سازمان‌ها و استارتاپ‌ها
12:0
-
21:0

کافه سرمایه

برگزاری جلسات سرمایه‌گذاری میان استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران
15:0
-
15:3

معرفی موضوع و مرور برنامه‌های فصل دوم

اینوتکس استیج - روز سوم
15:3
-
15:43

تفکر طراحی

اینوتکس استیج - روز سوم
15:43
-
16:3

تکنولوژی تبلیغات در ایران

اینوتکس استیج - روز سوم
16:3
-
16:43

طراحی محصول

اینوتکس استیج - روز سوم
16:43
-
16:45

جمع‌بندی فصل دوم

اینوتکس استیج - روز سوم
17:0
-
17:3

معرفی موضوع و مرور برنامه‌های فصل سوم

اینوتکس استیج - روز سوم
17:3
-
17:43

آنالیز واقعی داده‌ها

اینوتکس استیج - روز سوم
17:43
-
18:3

ساندویچ بندری، برای تیم‌های ریموت!

اینوتکس استیج - روز سوم
18:3
-
18:43

مدیریت رشد فنی

اینوتکس استیج - روز سوم
18:43
-
18:45

جمع‌بندی فصل سوم

اینوتکس استیج - روز سوم
19:0
-
19:3

معرفی موضوع و مرور برنامه‌های فصل چهارم

اینوتکس استیج - روز سوم
19:3
-
20:3

تئاتر شورایی با موضوع کرونا فرصت یا تهدید

اینوتکس استیج - روز سوم
20:3
-
20:43

اکوسیستم نوآوری و فناوری از نگاه دانشجو

اینوتکس استیج - روز سوم
20:43
-
20:45

جمع‌بندی فصل چهارم

اینوتکس استیج - روز سوم
15:0
-
21:0

پاویون مشاوران

برگزاری جلسات مشاوره تخصصی
15:0
-
21:0

تجربه فناوری

پخش کلیپ از فناوری‌های روز شرکت‌های دانش‌بنیان
15:0
-
21:0

اینوتکس گیم

رقابت و بازی‌های مختلف استریم و غیر استریم
16:0
-
21:0

وبینار تخصصی کارآفرینی نوجوان

وبینار های تخصصی در حوزه کارآفرینی کودک ، نوجوان و دانش آموز و چالش های پیش رو آن
16:0
-
21:0

سرگرمی خلاق

اجرای برنامه های سرگرمی با طعم خلاقیت ویژه نوجوانان و دانش آموزان
16:0
-
21:0

تماشا فیلم و انیمیشن حوزه کارآفرینی نوجوان

اکران اختصاصی فیلم ها و انیمیشن حوزه کارآفرینی کودک و نوجوان
16:0
-
21:0

معرفی استارتاپ ها

معرفی استارتاپ هایی با بنیان گذار و هم بنیان گذاران نوجوان - معرفی استارتاپ های حوزه نوجوان و دانش آموز
17:0
-
19:0

رویداد اینوجوان

برگزاری رویداد کارآفرینی ویژه نوجوانان و دانش آموزان
22:0
-
23:30

شب نشینی

برنامه‌های تفریحی با هدف شبکه سازی
12:0
-
21:0

کافه سرمایه

برگزاری جلسات سرمایه‌گذاری میان استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران
12:0
-
18:0

کو آپ

برگزاری جلسات B2B میان سازمان‌ها و استارتاپ‌ها
15:0
-
21:0

اینوتکس گیم

رقابت و بازی‌های مختلف استریم و غیر استریم
15:0
-
20:0

اینوتکس پیچ

پخش فینال رقابت استارتاپی اینوتکس پیچ
15:0
-
21:0

پاویون مشاوران

برگزاری جلسات مشاوره تخصصی
15:0
-
21:0

تجربه فناوری

پخش کلیپ از فناوری‌های روز شرکت‌های دانش‌بنیان
20:30
-
20:45

جمع‌بندی اینوتکس استیج ۲۰۲۰

اینوتکس استیج - روز چهارم
16:0
-
21:0

معرفی استارتاپ ها

معرفی استارتاپ هایی با بنیان گذار و هم بنیان گذاران نوجوان - معرفی استارتاپ های حوزه نوجوان و دانش آموز
16:0
-
21:0

سرگرمی خلاق

اجرای برنامه های سرگرمی با طعم خلاقیت ویژه نوجوانان و دانش آموزان
16:0
-
21:0

وبینار تخصصی کارآفرینی نوجوان

وبینار های تخصصی در حوزه کارآفرینی کودک ، نوجوان و دانش آموز و چالش های پیش رو آن
16:0
-
21:0

تماشا فیلم و انیمیشن حوزه کارآفرینی نوجوان

اکران اختصاصی فیلم ها و انیمیشن حوزه کارآفرینی کودک و نوجوان
17:0
-
19:0

رویداد اینوجوان

برگزاری رویداد کارآفرینی ویژه نوجوانان و دانش آموزان
ثبت نام نمایشگاه اینوتکس 2020 آغاز شد


1398/12/10

 نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری با نام INOTEX تا کنون 8 دوره در کشور ایران برگزار شده و به محلی برای گردهمایی موثرترین نقش‌آفرینان اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور تبدیل شده است. اگر بخواهیم نگاهی به آمار دوره‌های گذشته اینوتکس داشته باشیم باید به حضور بیش از 1400 شرکت و استارتاپ و نیز بازدید بیش از 40000 نفری مخاطبان و انعقاد ۱۴۰ تفاهم نامه اشاره کرد. همچنین حضور ۲۵ کشور در این رویداد از نکات حائز اهمیت است که نشان دهنده اهمیت اینوتکس از نگاه سایر کشورها است.

اینوتکس محلی برای گردهمایی کلیه اجزای اکو سیستم نوآوری و فناوری کشور و رویدادی برای ملاقات متخصصین و کارشناسان، کارآفرینان، سرمایه گذاران، مخترعان و سیاست گذاران است. متوسط سن بازدیدکنندگان در دوره قبل ۱/۲۹ سال بوده که این عدد نشان دهنده جوان‌هایی است که برای نوآوری و فناوری کشور خود در تلاش بوده و اینگونه رویداد‌ها توانسته نگاه آن‌ها را به خود جلب کند. طبق آمار دوره گذشته نیز از این تعداد شرکت کننده، ۲۵ درصد خانم‌ها و ۷۵ درصد را آقایان به خود اختصاص داده­اند که پیش بینی می‌شود این ترکیب در اینوتکس 2020 به نفع بانوان افزایش یابد.

چرا اینوتکس:

به طور کلی چنانچه به دنبال ارتباط رودررو با چندین هزار نفر بازدیدکننده، کارآفرین و مسئولین دولتی، قرارگیری در مرکز توجهات رسانه‌ها، سرمایه‌گذاران، مسئولین تصمیم گیری و رهبران فناوری و نوآوری منطقه هستید، اگر دوست دارید از بررسی آخرین تغییرات نوآوری منطقه و نیز آموزش آخرین استراتژی‌های کارآفرینی با حضور فعال کارشناسان و صاحب‌نظران ملی و بین المللی مطلع شوید و یا درپی یافتن بازار جدید برای محصولات و خدمات با توجه به حضور هزاران بازدیدکننده و کشف فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف فناوری و نوآوری برای سرمایه‌گذاران و نیز جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها و شرکت‌ها هستید قطعا جای شما در اینوتکس 2020 است.

سه هدف اصلی اینوتکس:

 1. توسعه همکاری و مشارکت بین بازیگران کلیدی زیست­بوم نوآوری و فناوری؛
 2. جذب سرمایه برای استارتاپ­ها و شرکت­ها و نیز معرفی فرصت­های نوین سرمایه­گذاری؛
 3. شبکه­سازی بین­المللی و تولید محتوای ناب آموزشی؛

 

بخش­های اصلی اینوتکس:

 • بخش نمایشگاهی
 • رویدادهای تجاری و ترویجی
 • بخشهای جانبی

 

بخش نمایشگاهی:

همه بازیگرانی که به نحوی بر زیست­بوم نوآوری و فناوری کشور موثرند در نمایشگاه حضور فعال دارند؛ اعم از:

 • شرکتهای فناور
 • استارتاپها
 • شتابدهنده ها و مراکز رشد
 • منتورها و مشاوران
 • مخترعان
 • پارکهای فناوری
 • دانشگاه ها
 • صندوقهای جسورانه و سرمایه گذاران
 • ارائه کنندگان فضای کار اشتراکی
 • ارائه دهندگان خدمات تجاری سازی
 • برگزارکنندگان رویدادهای کارافرینی
 • بروکرهای فناوری
 • رسانه های استارتاپی

 

برخی رویدادهای تجاری و ترویجی نمایشگاه اینوتکس 2020:

 • اینوتکس استیج: سخنرانی‌های الهام بخش توسط افراد شناخته‌شده و تاثیرگذار داخلی و بین المللی، پنل‌های داغ و کاربردی و نیز بررسی فرصت‌ها و چالش‌های حوزه نوآوری و فناوری از جمله برنامه‌هایی است که طی ۳۰ ساعت در استیج ویژه نمایشگاه برگزار خواهد شد.
 • اینوتکس پیچ: رقابت استارتاپ ها در حضور سرمایه گذاران و امتیازدهی به آن‌ها توسط داوران مطرح ایرانی و بین المللی از جمله رویدادهای نمایشگاه اینوتکس است. مرحله اول این رقابت ها در دی ماه 1398 آغاز و به مرور در زاهدان، ارومیه، اصفهان، اهواز، ساری و تهران برگزار خواهد شد و تیم های برتر هر شهر، علاوه بر دریافت کمک هزینه رفت و برگشت به رقابت نهایی در تهران همزمان با نمایشگاه اینوتکس و اقامت در طول مدت برگزاری نمایشگاه، می توانند به صورت رایگان درنمایشگاه اینوتکس غرفه دریافت کنند. در نهایت سه تیم اول از جوایز نقدی اینوتکس بهره‌مند خواهند شد.
 • اینوتکس تلنت: رویداد شتابدهی شغلی است که شرکت ها و جوانان به‌خصوص دانشجوها و تازه فارغ التحصیلان را در کنار یکدیگر جمع می کند و در نهایت به ایجاد فرصت های شغل مناسب منجر خواهد شد.
 • اینوتکس بتل: تیم های برتر اینوتکس پیچ در نهایت بر روی استیج این نمایشگاه به رقابت خواهند پرداخت. این رقابت این بار متفاوت از سال های گذشته بوده و تیم های منتخب با به چالش کشیدن کسب و کار یک دیگر، به رقابت می پردازند.
 • ریورس پیچ اینوتکس: رویدادی که طی آن سازمان­ها و صنایع بزرگ به معرفی نیازهای فناورانه خود می­پردازند. استارتاپ­ها و شرکت­های فناور با حضور در این رویدادها می­توانند مشتری بزرگی را برای محصولات خود بیابند. حضور بروکرهای فناوری در نمایشگاه تسهیل گر این ارتباط خواهد بود.

 

بخش­های جانبی نمایشگاه اینوتکس 2020:

            کافه سرمایه: فرصتی ویژه برای صاحبین شرکت های نوپا و استارتاپ ها برای جذب سرمایه و مذاکره با سرمایه‌گذاران می باشد.

            پاویون مشاوران: منتورهای شناخته شده اکوسیستم نوآوری در زمینه هایی همچون بازاریابی، توسعه محصولات، فنی، منابع انسانی و ... به استارتاپ­ها و بازدیدکنندگان از نمایشگاه مشاوره ارائه خواهند کرد.

            تجربه فناوری: در این بخش، تکنولوژی های جدیدی که به زودی وارد زندگی عموم جامعه می شود معرفی شده و افراد می توانند خود با این فناوری ها کار کرده و از نزدیک آنها را تجربه و لمس کنند.

            اینوجوان: نوجوانان زیر 15 سال در این بخش به حل مسائل خلاقانه و یادگیری مبانی کارافرینی خواهند پرداخت. این بخش نیز دارای یک فضای نمایشگاهی و رویداد بازی به صورت روزانه است.

            هاب رسانه ای: در این بخش، رسانه های فعال در اکوسیستم نوآوری و فناوری به مخابره اخبار پرداخته و در بخش دیگری از آن، امکان رونمایی از محصولات جدید و انعقاد رسمی قراردادهای همکاری و مشارکت برای مشارکت­کنندگان اینوتکس فراهم خواهد بود.

 

اینوتکس 2020:

 • شعار اینوتکس 2020: اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر یک سقف
 • موضوعات مورد تمرکز: نوآوری و فناوری در سه حوزه "هوشمند­سازی"، "دیجیتال" و "توسعه پایدار"
 • پیش بینی تعداد بازدیدکنندگان: بیش از 18000 نفر
 • پیش بینی تعداد غرفه‌ها: بیش از 500 شرکت، استارتاپ، سرمایه گذار و . . .
 • بیش از 600 جلسه  B2B
 • تعداد پیش رویدادها و رویدادهای جانبی: بیش از 20 رویداد

 

تفاوت­های اینوتکس 2020 نسبت به سال­های قبل:

 1. اینوتکس امسال غیر از شرکت­ها و استارتاپ­ها و ...، میزبان بخش­های مختلفی اعم از «ایرانیان مقیم خارج از کشور»، «پاویون فن­بازار (Reverse Expo)»، «بخش بازی­سازها»، «ستادهای توسعه فناوری»، «طرح­های کلان ملی فناوری»، «بخش ویژه نمایش فناوری» و ... خواهد بود که هریک نمایانگر قدرت علمی دانشمندان و کارآفرینان ایرانی در ساخت و ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه می­باشد.
 2. دبیرخانه نمایشگاه به منظور کاهش هزینه­های سفر و اقامت برای استارتاپ­هایی که از شهرهای دور به منظور شرکت در نمایشگاه و دریافت کانتر ثبت­نام می­کنند، برای اولین بار امکان فروش کانترهای نمایشگاهی را به طور روزانه ایجاد نموده است به گونه­ای که استارتاپ­ها در صورت نیاز می­توانند کانترهای نمایشگاهی را به طور روزانه رزرو نمایند.
 3. دبیرخانه اینوتکس 2020 به منظور حمایت از حضور نوآوران و فناوران در نهمین دوره این نمایشگاه و ارائه دستاوردهای خود به مخاطبان، تخفیف­های ویژه­ای را نیز در نظر گرفته است، که متقاضیان از امروز با ثبت­نام اولیه در سایت نمایشگاه می­توانند از جزئیات این تخفیف­ها مطلع شده و جهت دریافت آن­ها اقدام نمایند.

 

 

اعضای اتاق فکر اینوتکس 2020:

            آقای اکبر قنبرپور: معاون نوآوری پارک فناوری پردیس و رئیس اینوتکس 2020

            اکبر هاشمی: سردبیر نشریه شنبه

            حسام حسینی یزدی: مدیرعامل شرکت اثنا اثر نوآور

            داوود متولی: دبیر رویداد پردیس سامیت

            حسین خسروی: مدیرعامل Vcast

            راحله میلادی: مدیرعامل شتابدهنده تیک

            آقای رضا غیابی: مدیرعامل شرکت فرصت‌آفرین نوآور

            سجاد عباسی فشمی: دبیر نمایشگاه اینوتکس 2020

            محمدرضا علومی: بروکر فناوری استان یزد

            محمدمهدی شریعتمدار: مدیرعامل جیبیت

            محمود کریمی: مدیرعامل پلنت

            آقای سید علی هزاوه: رئیس مرکز شتابدهی نوآوری

 

تاریخ­های مهم:

 • زمان برگزاری نمایشگاه: 18 لغایت 21 خردادماه 99
 • ثبت نام شرکتها: از 10 اسفندماه 98 تا 25 اردیبهشت ماه 99

آدرس ثبت نام:

www.inotex.com


ما کجا هستیم


آدرس: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس

ایمیل: secretary [at] inotex.com

کد پستی : 1576633814

تماس با ما


تلفن: +9821 88503030

فکس: +9821 88503030

مجری


برگزار کننده
copyright inotex 2019-2020 - Privacy policy
طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری زرین پرتال