بـرنـــامـــه      زمــــانـی


14:0
-
15:15

افتتاحیه اینوتکس

افتتاحیه اینوتکس
15:0
-
21:0

اینوتکس گیم

رقابت و بازی‌های مختلف استریم و غیر استریم
15:0
-
21:0

پاویون مشاوران

برگزاری جلسات مشاوره تخصصی
15:0
-
21:0

تجربه فناوری

پخش کلیپ از فناوری‌های روز شرکت‌های دانش‌بنیان
15:0
-
18:0

اینوتکس کوآپ

برگزاری جلسات B2B میان سازمان‌ها و استارتاپ‌ها
15:0
-
21:0

کافه سرمایه اینوتکس

برگزاری جلسات سرمایه‌گذاری میان استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران
15:15
-
15:25

خلاصه‌ای از آنچه در این دو روز برنامه اینوتکس استیج رخ می‌ده

اینوتکس استیج - روز نخست
15:25
-
15:55

چالش‌های استارتاپ‌ها در زمینه فرآیندهای پدیدآورنده‌ی امنیت

اینوتکس استیج - روز نخست
15:55
-
15:58

معرفی موضوع و مرور برنامه‌های فصل نخست

اینوتکس استیج - روز نخست
15:58
-
16:43

تئاتر شورایی با موضوع کرونا فرصت یا تهدید

اینوتکس استیج - روز نخست
16:43
-
17:3

در اقیانوس آبی رهبری بمانید

اینوتکس استیج - روز نخست
17:3
-
17:58

فرهنگ استارتاپی و ویژگی های نسل جدید کار بودن

اینوتکس استیج - روز نخست
17:58
-
18:0

جمع‌بندی فصل نخست

اینوتکس استیج - روز نخست
18:15
-
18:18

معرفی موضوع و مرور برنامه‌های فصل دوم

اینوتکس استیج - روز نخست
18:18
-
18:38

Growth Hacking Automation - did you know what is possible?

اینوتکس استیج - روز نخست
18:38
-
19:18

بقای استارتاپ ها حین و پس از کرونا

اینوتکس استیج - روز نخست
19:18
-
19:38

Unlocking Innovation

اینوتکس استیج - روز نخست
19:38
-
19:58

What are investors looking for?

اینوتکس استیج - روز نخست
19:58
-
20:58

بازسازی چشم انداز ویران شده

اینوتکس استیج - روز نخست
20:58
-
21:0

جمع‌بندی فصل دوم

اینوتکس استیج - روز نخست
16:0
-
21:0

معرفی استارتاپ ها

معرفی استارتاپ هایی با بنیان گذار و هم بنیان گذاران نوجوان - معرفی استارتاپ های حوزه نوجوان و دانش آموز
16:0
-
21:0

تماشا فیلم و انیمیشن حوزه کارآفرینی نوجوان

اکران اختصاصی فیلم ها و انیمیشن حوزه کارآفرینی کودک و نوجوان
16:0
-
21:0

وبینار تخصصی کارآفرینی نوجوان

وبینار های تخصصی در حوزه کارآفرینی کودک ، نوجوان و دانش آموز و چالش های پیش رو آن
16:0
-
21:0

سرگرمی خلاق

اجرای برنامه های سرگرمی با طعم خلاقیت ویژه نوجوانان و دانش آموزان
17:0
-
19:0

رویداد اینوجوان

برگزاری رویداد کارآفرینی ویژه نوجوانان و دانش آموزان
22:0
-
23:30

شب نشینی

برنامه‌های تفریحی با هدف شبکه سازی
12:0
-
18:0

کو آپ

برگزاری جلسات B2B میان سازمان‌ها و استارتاپ‌ها
12:0
-
21:0

کافه سرمایه

برگزاری جلسات سرمایه‌گذاری میان استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران
15:0
-
21:0

اینوتکس گیم

رقابت و بازی‌های مختلف استریم و غیر استریم
15:0
-
21:0

تجربه فناوری

پخش کلیپ از فناوری‌های روز شرکت‌های دانش‌بنیان
15:0
-
21:0

پاویون مشاوران

برگزاری جلسات مشاوره تخصصی
15:0
-
15:3

معرفی موضوع و مرور برنامه‌های فصل سوم

اینوتکس استیج - روز دوم
15:3
-
15:23

تعامل موفق بخش خصوصی و دولت

اینوتکس استیج - روز دوم
15:23
-
16:8

اعتماد و حاکمیت

اینوتکس استیج - روز دوم
16:8
-
16:48

Transformation to Knowledge Economy to Reduce the Challenges

اینوتکس استیج - روز دوم
16:48
-
16:50

جمع‌بندی فصل سوم

اینوتکس استیج - روز دوم
17:0
-
17:3

معرفی موضوع و مرور برنامه‌های فصل چهارم

اینوتکس استیج - روز دوم
17:3
-
17:48

رشد یا سقوط اکوسیستم

اینوتکس استیج - روز دوم
17:48
-
18:8

مهاجرت به کلاود و مسیرهای موفقیت در آن

اینوتکس استیج - روز دوم
18:8
-
18:53

بورس، استارتاپ ها و صنعت

اینوتکس استیج - روز دوم
18:53
-
18:55

جمع‌بندی فصل چهارم

اینوتکس استیج - روز دوم
19:15
-
19:18

معرفی موضوع و مرور برنامه‌های فصل پنجم

اینوتکس استیج - روز دوم
19:18
-
19:58

سرمایه گذاری در ۹۹

اینوتکس استیج - روز دوم
19:58
-
20:18

Blue Ocean Strategy, and how to create a different product c

اینوتکس استیج - روز دوم
20:18
-
21:3

رشد استارتاپ‌ها در ایران

اینوتکس استیج - روز دوم
21:3
-
21:5

جمع‌بندی فصل پنجم

اینوتکس استیج - روز دوم
16:0
-
21:0

سرگرمی خلاق

اجرای برنامه های سرگرمی با طعم خلاقیت ویژه نوجوانان و دانش آموزان
16:0
-
21:0

معرفی استارتاپ ها

معرفی استارتاپ هایی با بنیان گذار و هم بنیان گذاران نوجوان - معرفی استارتاپ های حوزه نوجوان و دانش آموز
16:0
-
21:0

وبینار تخصصی کارآفرینی نوجوان

وبینار های تخصصی در حوزه کارآفرینی کودک ، نوجوان و دانش آموز و چالش های پیش رو آن
16:0
-
21:0

تماشا فیلم و انیمیشن حوزه کارآفرینی نوجوان

اکران اختصاصی فیلم ها و انیمیشن حوزه کارآفرینی کودک و نوجوان
17:0
-
19:0

رویداد اینوجوان

برگزاری رویداد کارآفرینی ویژه نوجوانان و دانش آموزان
22:0
-
23:30

شب نشینی

برنامه‌های تفریحی با هدف شبکه سازی
12:0
-
18:0

کو آپ

برگزاری جلسات B2B میان سازمان‌ها و استارتاپ‌ها
12:0
-
21:0

کافه سرمایه

برگزاری جلسات سرمایه‌گذاری میان استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران
15:0
-
15:3

معرفی موضوع و مرور برنامه‌های فصل دوم

اینوتکس استیج - روز سوم
15:3
-
15:43

تفکر طراحی

اینوتکس استیج - روز سوم
15:43
-
16:3

تکنولوژی تبلیغات در ایران

اینوتکس استیج - روز سوم
16:3
-
16:43

طراحی محصول

اینوتکس استیج - روز سوم
16:43
-
16:45

جمع‌بندی فصل دوم

اینوتکس استیج - روز سوم
17:0
-
17:3

معرفی موضوع و مرور برنامه‌های فصل سوم

اینوتکس استیج - روز سوم
17:3
-
17:43

آنالیز واقعی داده‌ها

اینوتکس استیج - روز سوم
17:43
-
18:3

ساندویچ بندری، برای تیم‌های ریموت!

اینوتکس استیج - روز سوم
18:3
-
18:43

مدیریت رشد فنی

اینوتکس استیج - روز سوم
18:43
-
18:45

جمع‌بندی فصل سوم

اینوتکس استیج - روز سوم
19:0
-
19:3

معرفی موضوع و مرور برنامه‌های فصل چهارم

اینوتکس استیج - روز سوم
19:3
-
20:3

تئاتر شورایی با موضوع کرونا فرصت یا تهدید

اینوتکس استیج - روز سوم
20:3
-
20:43

اکوسیستم نوآوری و فناوری از نگاه دانشجو

اینوتکس استیج - روز سوم
20:43
-
20:45

جمع‌بندی فصل چهارم

اینوتکس استیج - روز سوم
15:0
-
21:0

پاویون مشاوران

برگزاری جلسات مشاوره تخصصی
15:0
-
21:0

تجربه فناوری

پخش کلیپ از فناوری‌های روز شرکت‌های دانش‌بنیان
15:0
-
21:0

اینوتکس گیم

رقابت و بازی‌های مختلف استریم و غیر استریم
16:0
-
21:0

وبینار تخصصی کارآفرینی نوجوان

وبینار های تخصصی در حوزه کارآفرینی کودک ، نوجوان و دانش آموز و چالش های پیش رو آن
16:0
-
21:0

سرگرمی خلاق

اجرای برنامه های سرگرمی با طعم خلاقیت ویژه نوجوانان و دانش آموزان
16:0
-
21:0

تماشا فیلم و انیمیشن حوزه کارآفرینی نوجوان

اکران اختصاصی فیلم ها و انیمیشن حوزه کارآفرینی کودک و نوجوان
16:0
-
21:0

معرفی استارتاپ ها

معرفی استارتاپ هایی با بنیان گذار و هم بنیان گذاران نوجوان - معرفی استارتاپ های حوزه نوجوان و دانش آموز
17:0
-
19:0

رویداد اینوجوان

برگزاری رویداد کارآفرینی ویژه نوجوانان و دانش آموزان
22:0
-
23:30

شب نشینی

برنامه‌های تفریحی با هدف شبکه سازی
12:0
-
21:0

کافه سرمایه

برگزاری جلسات سرمایه‌گذاری میان استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران
12:0
-
18:0

کو آپ

برگزاری جلسات B2B میان سازمان‌ها و استارتاپ‌ها
15:0
-
21:0

اینوتکس گیم

رقابت و بازی‌های مختلف استریم و غیر استریم
15:0
-
20:0

اینوتکس پیچ

پخش فینال رقابت استارتاپی اینوتکس پیچ
15:0
-
21:0

پاویون مشاوران

برگزاری جلسات مشاوره تخصصی
15:0
-
21:0

تجربه فناوری

پخش کلیپ از فناوری‌های روز شرکت‌های دانش‌بنیان
20:30
-
20:45

جمع‌بندی اینوتکس استیج ۲۰۲۰

اینوتکس استیج - روز چهارم
16:0
-
21:0

معرفی استارتاپ ها

معرفی استارتاپ هایی با بنیان گذار و هم بنیان گذاران نوجوان - معرفی استارتاپ های حوزه نوجوان و دانش آموز
16:0
-
21:0

سرگرمی خلاق

اجرای برنامه های سرگرمی با طعم خلاقیت ویژه نوجوانان و دانش آموزان
16:0
-
21:0

وبینار تخصصی کارآفرینی نوجوان

وبینار های تخصصی در حوزه کارآفرینی کودک ، نوجوان و دانش آموز و چالش های پیش رو آن
16:0
-
21:0

تماشا فیلم و انیمیشن حوزه کارآفرینی نوجوان

اکران اختصاصی فیلم ها و انیمیشن حوزه کارآفرینی کودک و نوجوان
17:0
-
19:0

رویداد اینوجوان

برگزاری رویداد کارآفرینی ویژه نوجوانان و دانش آموزان
برگزاری دوره های آموزشی مختص استارتاپ ها و فعالان زیست بوم نوآوری و فناوری کشور در پی عقد تفاهم‌نامه میان دبیرخانه اینوتکس و ایلیا آکادمی


1399/4/7

صبح امروز «سجاد عباسی فشمی» دبیر نهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری و «فاطمه کاظمی» هم ‌موسس و مدیر عامل «ایلیا آکادمی» تفاهم‌ نامه‌ای امضا کردند. پیرو این رویداد، برگزاری دوره­ های آموزشی مختص فعالان زیست­ بوم نوآوری و فناوری کشور در دستور کار مشترک دبیرخانه اینوتکس و شرکت ایلیا قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، «سجاد عباسی فشمی» دبیر اینوتکس 2020 در رویداد عقد تفاهم‌ نامه همکاری با «ایلیا آکادمی» ابتدا در مورد نمایشگاه اینوتکس گفت: نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری اینوتکس، با همت پارك فناوري پرديس و با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از سال 1390 به منظور تبادل فناوری و توسعه روابط بینالمللی در حوزه فناوری‌ های پیشرفته، فعالیت خود را شروع کرد.

وی ادامه داد:  اکنون و پس از 8 دوره برگزاری موفق این نمایشگاه، رویداد اینوتکس به محلی برای گردهمایی تمامی اجزای زیست‌ بوم نوآوری و فناوری کشور تبدیل شده است. به گونهای که در سال گذشته، بیش از 400 شرکت و استارتاپ در این رویداد حضور داشته و محصولات و خدمات آنها مورد توجه بیش از 17000 بازدیدکننده از این رویداد واقع شد.

دبیر اینوتکس 2020 اهداف برگزاری این نمایشگاه را در سه هدف کلی دسته‌ بندی کرد و اظهار داشت: «توسعه همکاری و مشارکت بین بازیگران کلیدی زیست بوم نوآوری و فناوری»، «جذب سرمایه برای استارتاپ‌ ها و شرکت‌ ها و معرفی فرصت های نوین سرمایه گذاری» و «شبکه سازی بینالمللی و تولید محتوای ناب آموزشی» سه هدف اصلی نمایشگاه اینوتکس هستند. برای دستیابی به این اهداف، رویدادها و بخش‌ های جانبی مختلفی طراحی شده و هرساله برگزار میشود.

عباسی در مورد عقد تفاهم نامه با مجموعه ایلیاآکادمی گفت: به منظور افزایش شبکه سازی بینالمللی و تولید محتوای ناب آموزشی، امروز اقدام به عقد تفاهم نامه و شروع همکاری با این مجموعه، به منظور تاسیس آکادمی مشترک در راستای ارائه خدمات آموزشی به کسب وکارها و علاقه مندان به حوزه کارآفرینی کردیم.

وی در مورد چگونگی برگزار شدن دوره‌های آموزشی گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان و خطرات ناشی از آن، برگزاری دوره های آموزشی به صورت آنلاین نیز مد نظر بوده و بدین ترتیب در ادامه شاهد حضور مدرسان تراز اول بین‌ المللی در این آکادمی خواهیم بود.

«فاطمه کاظمی» هم ‌موسس و مدیرعامل ایلیاآکادمی در این رویداد اظهار داشت: ما به پشتوانه 12 سال انجام پروژه‌ های متنوع مشاوره مدیریت داخلی و بین‌المللی، تعامل نزدیک با مدیران و سرمایه‌ گذاران بین‌ المللی، همکاری نزدیک با برترین شرکت‌ های مشاوره مدیریت دنیا، در قالب شرکت مشاوره مدیریت ایلیا، به دانش و دیدگاه خوبی در حوزه آموزش کاربردی در حوزه کسب‌وکار دست یافتیم.

کاظمی ادامه داد: همچنین در پی انجام یک پژوهش متوجه خلا آموزش ‌های کاربردی در حوزه رونق کسب و کار شدیم. بنابراین یک سال است که فعالیت‌های آموزشی خود را از فعالیت‌های مشاوره‌ای جدا کرده و ایلیا آکادمی به صورت مستقل به فعالیت می‌ پردازد.

وی در مورد همکاری با نمایشگاه اینوتکس گفت: ما سابقه همکاری با دبیرخانه نمایشگاه اینوتکس داریم و چند در حوزه خدمات مشاوره‌ای با آن همکاری کرده بودیم. با توجه به هدف اینوتکس در حوزه بهینه‌ سازی کارکرد فعالان استارتاپی و پویایی زیست ‌بوم نوآوری و فناوری ما با این نمایشگاه مذاکراتی انجام دادیم که در پی آن آکادمی مشترکی میان ایلیا آکادمی و اینوتکس با هدف توانمندسازی بازیگران اکوسیستم نوآوری و فناوری تاسیس می ‌شود.

مدیر عامل ایلیا آکادمی در مورد آموزش‌های قابل ارائه در این آکادمی توضیح داد: یک کسب و کار برای رونق تجارت خود علاوه بر آموزش‌های تخصصی مربوط به حوزه فعالیت آن شرکت، به مهارت‌های تخصصی مدیریت و مهارت‌های نرم حوزه کسب و کار، نیازمند است که برای موفقیت هر کسب و کاری ضروری‌اند. هر شرکت یا فرد برای موفقیت در کنار خبره بودن در حوزه تخصصی خود باید در حوزه مدیریت و مهارت ‌های نرم حرفه‌ای نیز توانمند باشد. آموزش‌ های ما در این دو حوزه ارائه خواهد شد.

وی افزود: رهبری کردن یک سازمان، تحلیل کسب وکار، تدوین راهبرد، برنامه ‌ریزی بازاریابی، تهیه گزارش ‌های مدیریتی، مهارت جذب سرمایه و... نمونه‌هایی از مهارت‌های تخصصی مدیریت و تعامل اثربخش، مدیریت تیم، ذهن‌ آگاهی و ... مهارت‌ های نرم حرفه‌ای هستند که در آکادمی تدریس خواهند شد.

کاظمی در مورد شروع دوره‌های آموزشی گفت: هفته سوم و چهارم تیرماه چهار دوره آموزشی به صورت حضوری و آنلاین برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است علاقهمندان به شرکت دوره‌های آموزشی این آکادمی می‌توانند به منظور کسب اطلاع از تقویم آموزشی این آکادمی به سایت اینوتکس به نشانی www.inotex.com  مراجعه نمایند.


ما کجا هستیم


آدرس: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس

ایمیل: secretary [at] inotex.com

کد پستی : 1576633814

تماس با ما


تلفن: +9821 88503030

فکس: +9821 88503030

مجری


برگزار کننده
copyright inotex 2019-2020 - Privacy policy
طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری زرین پرتال